24h Irún: 943 615 457 - 943 612 018 / Hondarribia: 943 645 457

Ohar Legala


COPYRIGHT

Web-orrialde honetako eduki guztiak, hala nola testuak, grafikoak, irudiak, diseinua eta eduki horiek izan ditzaketen jabetza
intelektualeko eskubideak mugarik gabe, bai eta marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak ere,
Tabisa S.A. edo haren legezko jabeenak dira. Hortaz, horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta daude.

Edukiak erreproduzitzeko egintza guztiak debekatuta daude, guztiz edo zati batean eta edozein bide edo bitarteko (mekanikoa,
elektronikoa, reprografikoa edo bestelakoak) erabilita erreproduzitzen badira ere. Zabalkundeko, komunikazio publikoko edo
banaketako egintzak ere debekatzen dira, aldez aurretik Nekazalturismoa elkarteak edo haren legezko jabeek berariazko baimena
idatziz eman ez badute.

Tabisa S.A. ez du bere gain ardurarik hartuko, erabiltzaileek, edukiak erabiltzean, kalte edo galeraren bat
sortzen badute edota, horiek, indarrean dagoen lege-xedapenen bat hausten badute.

Pribatutasun politika

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betetzeko, jakinarazten dizugu www.tabisa.net web-orrialdearen bidez ematen dizkiguzun datu pertsonalak isilean tratatuko direla eta  fitxategi informatizatu batean sartuko direla.
Fitxategi hori, TABISA S.A. jabetzakoa da. Zure datu pertsonalak erabiliko dira, alde batetik, atariaren bidez eskaintzen den
zerbitzua emateko eta, bestetik, erabiltzaile gisa eskatutako informazioa eta etorkizunean zure interesekoak izan daitezkeen
elkarteko jarduerei buruzko komunikazioak bidaltzeko.

Halaber, jakinarazten dizugu zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta aurkatzeko duzun eskubidea erabil dezakezula,
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusten den bezala, ondorengo helbidera idatziz eta
eskutitzean zure NANaren fotokopia erantsiz: Tabisa S.A. , Anaka 11. 20301 Irun
TABISA S.A. ez ditu zuk emandako datu pertsonalak saltzen, alokatzen edota besteren eskuetan uzten.

Erabiltzaileak, emandako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen du eta haren ardura izango da horien edozein aldaketa
jakinaraztea. Erabiltzaileak www.tabisa.net-eko formularioren baten bidez besteren datu pertsonalak emango balitu, horiek
sartu aurretik, lege-ohar honetan jasotzen diren puntuak ezagutarazi beharko dizkie.

Erabiltzailea izango da arduradun bakarra, formularioetan datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edota eguneratu gabeak
emanez TABISA S.A.ri edota beste inori zuzenki nahiz zeharka edozein kalte edo galera eragiten badio.